Home

Shelter voor straathonden op Samos: Samos Dog Rescue

In 2017 wordt op het Griekse eiland Samos, op een stukje privégrond bij Mitilini een shelter opgezet met de naam Samos Animal Protection . Het wordt hier al gauw een drukte vanjewelste met het opvangen van zwerfhonden. In 2018 wordt een betere locatie gevonden en de shelter wordt verplaatst naar Chora. Het team van vrijwilligers gaan weer hard aan de gang om de zwerfhonden een nieuw onderdak te geven.

De shelter heeft dromen. Alleen het opvangen en plaatsen van honden in het buitenland, is net als water naar de zee dragen, dus we denken groter. In 2019 wordt de stichting Dierenhulp Samos opgericht om de shelter (financieel) te ondersteunen. Op 3 mei 2021 is de naam van de shelter aangepast naar een beter passende naam voor de opvang. Samos Dog Rescue.

Van het geld dat de stichting beschikbaar stelt wordt voer en medicatie betaald, maar ook dierenartskosten, benodigde paspoorten, chips, inentingen en het transport naar Nederland.

Daarnaast vergt de verdere opbouw en het onderhoud van de Shelter aandacht en budget. Zo is er nog geen elektra en riolering en willen we de ondergrond en de beschutting tegen wind, kou, regen en zon graag verbeteren.

Wat doet Samos Dog Rescue?
De opvang van de straathonden die hulp nodig hebben is de eerste prioriteit van Samos Dog Rescue; we zorgen dat de honden een veilige plek hebben waar ze kunnen eten en drinken, waar schaduw is voor de zon, maar ook beschutting als het koud is in de winter. Honden die ziek zijn, krijgen medische hulp. Standaard worden alle honden ontwormt en ingeënt. Ook is het verplicht dat ze een chip krijgen.

Adoptie
Onze lokale experts en medewerkers schatten in of een hondje geschikt is voor adoptie en vervoerd kan worden naar Nederland. Door onze nauwe samenwerking met Stichting Dierencentrum Friesland kunnen veel honden uit de shelter naar Nederland komen waar ze verder worden gescreend om zo een passend adoptie adres te vinden. Al vele straathonden van Samos hebben op die manier een veilig thuis gevonden bij een Nederlands baasje.

Sterilisatieprogramma
Om te zorgen dat de straathonden-populatie daadwerkelijk lager wordt is het naast de opvang in de shelter en het vinden van adoptie adressen, van groot belang dat straathonden worden gesteriliseerd. Honden zijn door het warme weer 3 keer per jaar in “heat” en dit zorgt voor veel (zwerf) puppy’s. Door sterilisatieacties te organiseren en te financieren willen wij op die manier ook een bijdrage leveren aan het verminderen van het aantal zwerfhonden op Samos

Afhankelijk van vrijwilligers, giften en donateurs
Alle werkzaamheden van de Stichting Dierenhulp Samos en Samos Dog Rescue worden door vrijwilligers gedaan in zowel Nederland als Samos. Om ons werk te kunnen doen en voort te kunnen zetten, zijn wij afhankelijk van donateurs en sponsoren.

Wilt u ons helpen om de straathonden op Samos een beter leven te geven en waar mogelijk zelfs een warme mandje te geven bij een nieuwe baas in Nederland? Neem dan contact met ons op.

Voor het verzorgen van de honden en het onderhoud van de shelter in Samos zoeken we ook vrijwilligers en vluchtbegeleiders.  Bij interesse of vragen kunt u contact met ons opnemen via E-mail.

E-mail        Donate

Op 12 februari 2019 is de stichting Dierenhulp Samos opgericht. We staan ingeschreven bij het KvK onder nummer: 73975036 en hebben sinds 1 november 2019 een ANBI status.